හේතු සහිත වීම ගැන වදාළ දෙසුම - සනිදාන සූත්‍රය | Sanidana Sutta - YouTube

Published on Apr 14, 2018
1,398 views

TubeMateFree YouTube Downloader

Install