วิธีการติดตั้ง TubeMate

  1. Go to www.tubemate.video, click on Download. If your browser pops up a windows, click on OK; if there’s no popup, the download will start automatically.
  2. If you can't see download list of Browser, Please drag-down the top of the screen(notification bar). Then you can see the downloaded TubeMate, click it to install.
    (First time only) If you’re seeing this page (Install blocked).Please click Settings and go to Security (Settings > Security).
  3. (First time only) Turn on Unknown sources, this step enables you to install apps out of Google Play.After click OK to turn on Unknown sources, you could move to Downloads. Then you can click the downloaded TubeMate apk to install.
* ข้อสังเกต *
TubeMate ไม่มีอยู่บน Google Play เนื่องจากนโยบายของ Google ซึ่งทำการห้ามแอพลิเคชั่นเพื่อการดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube เนื่องจากความกังวลในเรื่องของลิขสิทธิ์ TubeMate มีความปลอดภัย ไม่ใช่ไวรัสหรือมัลแวร์ เราขอขอบคุณความไว้วางใจของคุณที่มีให้กับเรา หากมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา: www.facebook.com/tubematevideo
TubeMate